12 uur in 7e jaar - focus interieurinrichting voor een tijdelijke vervanging

Deze vacature is combineerbaar met de vacature leraar techniek.

Functieomschrijving

7u praktijk hout 3e graad BSO +

5u technisch vak hout 3e graad BSO (focus interieurinrichting)

Profiel

Ten minste HSTO hout of schrijnwerkerij

Jobgerelateerde competenties

 • Toezicht houden over het gedrag van de leerlingen
 • De toepassing van het interne reglement, veiligheidsvoorschriften en gedragsregels controleren
 • Lessen voorbereiden en het pedagogische traject vastleggen
 • Oefeningen en praktische taken voor leerlingen opstellen en hun kennis evalueren (testen, examens, huiswerk, ...)
 • Een of meerdere vakken aanleren
 • Pedagogische, professionele, technische, ... informatie en reglementeringen opvolgen en actualiseren
 • Klassenraden, leraarsraden, oudercontacten, examens, ... voorbereiden en co√∂rdineren
 • Leerlingen opvolgen en adviseren bij de organisatie van hun persoonlijke taken
 • Het leerlingenvolgsysteem invullen en de directeur, collega's en ouders informeren tijdens klassenraden, oudercontactavonden, ...

Persoonsgebonden competenties

 • Creativiteit
 • Resultaatgerichtheid
 • Analyseren
 • Verantwoordelijkheid
 • Flexibiliteit
 • Communiceren
 • Diversiteit
 • Samenwerken
 • Digitaal denken
 • Kritisch denken
 • Plannen en organiseren

Aanbod

Leraar TV en PV hout 3e graad BSO

Mogelijke verlenging tot voorbij januari 2024

Vereiste studies

 • BSO 3de of 4de graad: Studiegebied Hout
 • TSO 3de graad: Studiegebied Hout
 • gelijkwaardig door ervaring

Werkervaring

 • Beperkte ervaring ( < 2 jaar )

Talenkennis

 • Nederlands (goed)

Contract

Tijdelijke job (niet via uitzendkantoren)

Solliciteren

Solliciteren kan door te mailen naar onze directeur mevr. Decroos, via nele.decroos@vti-leuven.be.