> voltijds in 3e en 5e A-finaliteit, 7e opstapjaar voor het volledige schooljaar 2023-2024.

Functieomschrijving

Engels: 3e en 5e A-finaliteit + 7e opstapjaar

Profiel

Ten minste Bachelor

Jobgerelateerde competenties

 • Pedagogische activiteiten voorbereiden en organiseren (tekenwedstrijd, educatieve uitstappen, taalkampen, ...)
 • Culturele, educatieve, sportieve activiteiten bij kinderen of adolescenten leiden
 • Klassenraden, leraarsraden, oudercontacten, examens, ... voorbereiden en co√∂rdineren
 • Toezicht houden over het gedrag van de leerlingen
 • De toepassing van het interne reglement, veiligheidsvoorschriften en gedragsregels controleren
 • Deelnemen aan de uitwerking van het pedagogische project van de instelling
 • Een of meerdere vakken aanleren
 • Oefeningen en praktische taken voor leerlingen opstellen en hun kennis evalueren (testen, examens, huiswerk, ...)
 • Het leerlingenvolgsysteem invullen en de directeur, collega's en ouders informeren tijdens klassenraden, oudercontactavonden, ...
 • Lessen voorbereiden en het pedagogische traject vastleggen
 • De activiteiten van een team co√∂rdineren

Persoonsgebonden competenties

 • Digitaal denken
 • Plannen en organiseren
 • Kritisch denken
 • Flexibiliteit
 • Verantwoordelijkheid
 • Creativiteit
 • Analyseren
 • Samenwerken
 • Diversiteit
 • Communiceren
 • Resultaatgerichtheid
 • Zelfstandigheid

Aanbod

 • Voltijdse opdracht Engels

Vereiste studies

 • Prof. bach.: Studiegebied Onderwijs
 • gelijkwaardig door ervaring

Werkervaring

 • Geen ervaring

Talenkennis

 • Nederlands (goed)
 • Engels (goed)

Contract

 • Tijdelijke job (niet via uitzendkantoren)
 • Contract van bepaalde duur - van 10 oktober 2023 tot 30 juni 2024
 • Voltijds
 • Dagwerk

Solliciteren

Solliciteren kan door te mailen naar onze directeur mevr. Decroos, via nele.decroos@vti-leuven.be.