Vacature directeur onderwijs

Het schoolbestuur van vzw Vrij Technisch Instituut Leuven wenst een directeur onderwijs aan te werven met indiensttreding op 1 september 2023.

Het Vrij Technisch Instituut Leuven is een katholieke secundaire school met een breed studieaanbod in de domeinen wetenschappen, STEM en horeca. De school telt ongeveer 680 leerlingen en maakt deel uit van de Scholengemeenschap Katholiek Secundair Onderwijs Leuven.

De directeur onderwijs is verantwoordelijk voor de dagdagelijkse operationele werking van de school. Hij/zij werkt daarvoor nauw samen met de directeur algemeen beleid en kan rekenen op een uitgebreid en ervaren middenkader.

Functie-inhoud

 • waken over de realisatie van het opvoedingsproject;
 • dagdagelijkse organisatie van de school in samenwerking met de directeur algemeen beleid, het middenkader en de ondersteunende diensten;
 • helpen creëren van een positief leer- en leefklimaat voor leerlingen en leerkrachten;
 • toezien op een correcte realisatie van de leerplannen;
 • op basis van een participatief proces vernieuwende initiatieven aansturen op het vlak van pedagogiek en didactiek; 
  waken over de realisatie van een effectief gelijke onderwijskansenbeleid;
 • coördineren van de vakgroepwerking en aansturen van de vakcoördinatoren;
 • toelatings-, begeleidende en delibererende klassenraden voorzitten;
 • voeren van functionerings- en evaluatiegesprekken;
 • zorgen voor een efficiënte informatiedoorstroming naar leerkrachten, leerlingen en ouders.

Profiel

 • je bent in het bezit van een bachelor- of masterdiploma (of gelijkgesteld);
 • je beschikt over een bewijs van pedagogische bekwaamheid;
 • je hebt bij voorkeur enkele jaren onderwijservaring;
 • je onderschrijft het christelijke opvoedingsproject van de school en bent bereid om actief mee te werken aan de realisatie ervan;
 • je hebt oog voor het welbevinden van leerlingen en personeel;
 • je bent op de hoogte van de actuele evoluties in het onderwijslandschap;
 • je beschikt over leidinggevende capaciteiten en kunt teams aansturen en motiveren;
 • je beschikt over organisatorisch en coördinerend talent;
 • je kunt loyaal samenwerken met de andere leden van het directieteam en het middenkader;
 • je bent luisterbereid en sterk in verbindende communicatie;
 • je staat open voor vernieuwende inzichten;
 • je bent stressbestendig en ruim beschikbaar, ook buiten de schooluren;
 • je bent bereid om je via bijkomende vorming verder te professionaliseren.

Ons aanbod

 • een uitdagende en gevarieerde functie met veel verantwoordelijkheid in een dynamische school;
 • een voltijdse aanstelling in de salarisschaal van directeur eerste graad;
 • indiensttreding vanaf 1 september 2023;
 • ruime mogelijkheden om je talenten verder te ontwikkelen via nascholing en professionaliseringstrajecten.

Kandidaatstelling

Geïnteresseerden sturen uiterlijk op 12 mei 2023 per e-mail een sollicitatiebrief met uitgebreide motivering en curriculum vitae naar Willy Jans, voorzitter van het schoolbestuur: willy.jans@vti-leuven.be.

Op basis van de motiveringen en de curricula vitae zal een selectiecommissie een eerste selectie maken. De geselecteerde kandidaten ontvangen een schriftelijke opdracht en worden voor een gesprek met de selectiecommissie uitgenodigd op woensdag 17 mei 2023 vanaf 15.00 u.

Voor meer informatie over deze vacature kan u terecht bij Willy Jans, voorzitter schoolbestuur, via e-mail: willy.jans@vti-leuven.be.

Elke kandidaatstelling voor deze functie wordt met discretie behandeld.