STEM-wetenschappen

STEM is de afkorting van ‘Science, Technology, Engineering and Mathematics’. In het Nederlands kunnen we dit vertalen als ‘natuurwetenschappen, technologie, ingenieurstechnieken en wiskunde’.

Leren onderzoeken vanuit je nieuwsgierigheid naar wetenschappelijke en technische thema’s  doe je hier. Daar hoort vanzelfsprekend ook bij dat je oplossingen voor problemen moet ontwikkelen, met veel gebruik van ICT.

Je verkent vier domeinen waarin STEM in de samenleving een belangrijke rol speelt:

  • Communicatie- en informatietechnologie: bv. informatiesystemen, telecommunicatie, computers …
  • Mechatronica: bv. mechanica, elektronica, elektriciteit, besturingssystemen …
  • Levenswetenschappen: bv. biotechnologie, voeding, medische onderwerpen …
  • Constructies: bv. architectuur, vormgeving, gebruiksvoorwerpen …

In STEM-wetenschappen besteed je aandacht aan de ontwerpfase. Je leert eerst een goede analyse maken van het probleem en je ideeën verwoorden. Pas dan kan je een model of prototype gaan ontwerpen. Uiteraard volgt op het einde een grondige evaluatie van het proces en het product.

STEM-technieken

De doelstellingen van STEM-technieken zijn grotendeels dezelfde als die van STEM-wetenschappen. Er is dan ook een gemeenschappelijk leerplan. In STEM-technieken zal je meer de klemtoon leggen op het productieproces, en iets minder op het ontwerpen zelf. Je leert kwaliteitsvolle producten maken, waarbij je moet testen of je product voldoet aan de vereisten. Daarbij leer je ook productieprocessen en prototypes verbeteren.