Restaurant en keuken

3e jaar
4e jaar
2e graad
Arbeidsmarktfinaliteit

Beschrijving van de studierichting

Restaurant en keuken is een praktische richting die voorbereidt op een boeiende baan op de arbeidsmarkt. De leerlingen maken kennis met uitbatingsvormen, grondstoffen en materieel. Ze verwerven de basiskennis en de basisvaardigheden in een keuken- en restaurantcontext. Ze hebben daarbij aandacht voor voedingswaarde, gezondheid, economisch en duurzaam handelen. Ze oefenen in gasten gastvrij bedienen en communiceren in het Nederlands, Engels en Frans.

Is deze studierichting iets voor jou?

  • Je gaat praktisch en creatief aan de slag met voeding.
  • Je bent sociaal en communicatief vaardig in functie van het onthalen en bedienen van gasten.
  • Je houdt ervan om samen te werken in een team.
  • Je bent creatief en flexibel en werkt georganiseerd.
  • Je verwerft graag basis-theoretische inzichten via concrete contexten.
  • Je leert binnen een afgebakende en veilige leersituatie geleidelijk meer autonoom functioneren zodat je in staat bent om concrete uitdagingen aan te pakken.
  • Fijn-motorische vaardigheden helpen je om tot realisaties in de praktijk te komen.

Wat na de tweede graad?

Je kan instromen in de derde graad Restaurant en keuken.

 2023-2024 - 3e jaar2024-2025 - 4e jaar 2023-2024 - 4e jaar
Godsdienst

2

2

 

2

Engels

2

2

 

2

Frans

2

2

 

2

Lichamelijke opvoeding

2

2

 

2

Maatschappelijke vorming

2

2

 

3

Natuurwetenschappen

0

0

 

1

Nederlands

3

3

 

3

Wiskunde

2

2

 

1

Restaurant en keuken

16

16

 

16

Realisatie leerplandoelen GFL / ICT

1

1

 

0

Totaal

32

32

 

32