Leerling Maarten aan het woord.

Ben je geïnteresseerd in wetenschappen en technologie en vooral in de wetenschappelijke benadering ervan? Dan is industriële wetenschappen iets voor jou! Industriële wetenschappen houdt géén praktische opleiding in, maar vormt een degelijke voorbereiding op hogere studies. In de eerste twee jaren maken we werk van basisvakken als wiskunde, wetenschappen en talen. Technische vakken zoals mechanica, elektriciteit-elektronica en elektromechanische processen horen er ook bij.

In de laatste twee jaren leggen we degelijke technisch-wetenschappelijke klemtonen. Je leert er inzicht verwerven in de samenhang tussen natuurwetenschappen en industriële toepassingen. Hiervoor dien je goed te zijn in abstract denken. Je verwerft er reële kansen om te slagen in het hoger onderwijs (zowel bachelor als master, bijvoorbeeld industrieel ingenieur). Een boeiende afdeling voor sterke, gemotiveerde leerlingen!
 

  2023-2024 - 6e jaar
godsdienst 2
lichamelijke opvoeding 2
aardrijkskunde 1
Frans 2
Engels 2
geschiedenis 1
Nederlands 3
wiskunde 7
toegepaste biologie 0
toegepaste chemie 2
toegepaste fysica 2
toegepaste wetenschappen en engineering 8
Totaal 32