Eerste leerjaar A

1e jaar
1e graad

In de vernieuwde eerste graad kunnen leraren nog meer dan vroeger variëren, van duidelijke instructies en team-teaching tot onderzoek en exploratie. Meer uitleg nodig? Uiteraard kan dat. Een extra uitdaging? De leraren voorzien die graag. Alleen of samen werken? Ook dat is mogelijk.

In alle lesuren Nederlands, Frans en wiskunde zetten we in op co-teaching. Drie leerkrachten van hetzelfde vak geven op hetzelfde moment les zodat ze maximaal kunnen inspelen op de verschillen tussen de leerlingen, zowel qua niveau als qua leerstijl. Differentiatie is het sleutelwoord, zodat de motivatie en de leerwinst verhogen.

HORIZONUREN: VERKENNEN

We kiezen ervoor om het vak techniek te vervangen door STEM. Concepten uit wetenschappen, techniek, engineering en wiskunde worden onderzocht en toegepast om (maatschappelijke) problemen op te lossen en nieuwe producten te creëren.

Tijdens de horizonuren krijgen leerlingen de tijd en de ruimte om op verkenning te gaan, in de klas en daarbuiten, bij zichzelf en in de groep, om zo de andere domeinen te verkennen. Alle leerlingen volgen de volgende modules: taal & cultuur, economie & organisatie, maatschappij & welzijn. Deze modules worden samen uitgewerkt door leerkrachten van alle scholen van KS Leuven. Daarnaast bieden we, als enige school in Leuven, nog drie bijkomende modules aan: Voeding & horeca, wetenschappen en sport.

Elke module wordt gedurende vier weken aangeboden. We verdelen de leerlingen van 1A in  kleinere groepjes en laten de groepjes roteren over de verschillende modules. Op het einde van het eerste jaar heeft elke leerling zo kennisgemaakt met de verschillende domeinen.  

We laten de leerlingen ook zelf één van de modules bepalen. Zo leren ze ondernemen, creatief denken en kritisch zijn. 

De leerlingen die kiezen voor de optie Latijn krijgen iedere week twee horizonuren, de andere leerlingen drie. 

We vinden het belangrijk dat alle leerlingen kennismaken met zo veel mogelijk domeinen om een goede keuze te kunnen maken. 

De leerkracht van het  vak Mens en samenleving zet de leerlingen aan tot zelfreflectie om zichzelf beter te leren kennen: de persoonsvorming en sociale vaardigheden staan hier centraal.

KEUZE

De enige keuze die de leerlingen bij de start van het schooljaar moeten maken is: kies ik voor de optie Latijn of voor de optie flex.

Optie flex?

Drie uren per week laten we je voor Nederlands, Frans en wiskunde je eigen traject kiezen. Dat noemen we flexuren. Tijdens de ganse flexblok is een leerkracht Nederlands, een leerkracht Frans en een leerkracht wiskunde aanwezig die samen met jou een aanbod samenstellen en je begeleiden bij je opdrachten. Op die manier leer je plannen en jezelf inschatten. Je moet je niet strikt aan één lesuur per vak te houden. Je kan in samenspraak met je leraren zelf beslissen wat je in welke volgorde doet. 

Bovendien kan je op je eigen tempo en niveau aan de slag. Heb je nood aan een uitdaging? Dan kan je aan de slag met een verdiepende of complexere opdracht voor wiskunde, Nederlands of Frans. Heb je nood aan wat extra uitleg? Eventjes terugspoelen, wat herhalen en extra inoefenen om terug verder te kunnen, ook daar zal zeker plaats voor zijn.

Je zal tot op zekere hoogte ook zelf kunnen beslissen hoe je een opdracht uitvoert: soms werk je liever alleen, soms eerder in een groepje. Je kan dus flexibel omspringen met je tempo, planning en aanpak. Je leraren bespreken met jou ook je werkhouding en je oefeningen. Zo krijg je een goed beeld van wat je kan. Je leerkrachten staan klaar om je te helpen of uit te dagen. Maar het initiatief komt vooral van jou: je leert je traject zelf in handen te nemen en keuzes te maken.

Optie Latijn?

In de lagere school leer je lezen met leuke verhalen. Ook in de les Latijn lees je eerst eenvoudige teksten over de Romeinen. Je hoeft geen Latijn te schrijven of te spreken, maar al lezend leer je de taal en ontdek je een nieuwe wereld. Van de woorden die vaak voorkomen, moet je de betekenis kennen. Je leert die woorden alleen van het Latijn naar het Nederlands. Zo lees je de teksten steeds vlotter. In de teksten ontmoet je allerlei woordsoorten, vormen en zinsdelen, waarover je uitleg krijgt. Via oefeningen ontdek je verder hoe de taal in elkaar zit. Doorheen de teksten en in de cultuurlessen leer je meer over de geschiedenis en het dagelijkse leven van de Romeinen. Je hoeft geen supertalent te zijn om Latijn te studeren. Naast de belangstelling voor taal, geschiedenis en verhalen, heb je wel een flinke dosis doorzettingsvermogen nodig om je tanden te zetten in dit vak. Zo zal een boeiende wereld voor je opengaan.

 Eerste leerjaar A
Nederlands4
Frans4
wiskunde4
STEM2
natuurwetenschappen2
aardrijkskunde2
geschiedenis1
godsdienst2
muziek1
beeld1
lichamelijke opvoeding2
mens en samenleving1
Verkennende modules2 tot 3
optie Latijn4
optie flex3