Biotechnieken

3e jaar
4e jaar
2e graad
Dubbele finaliteit

Beschrijving van de studierichting

Biotechnieken is een theoretisch-praktische studierichting die voorbereidt op verder studeren of naar een boeiende baan op de arbeidsmarkt leidt.

In chemie en biologie worden er vanuit de schoolse laboratoriumcontext meer operationele competenties ontwikkeld van de toekomstige labomedewerker. In fysica is er bijkomende aandacht voor elektromechanische kennis en vaardigheden die van belang zijn voor de operator van morgen. Via productietechnieken leren leerlingen onderzoeken en problemen oplossen in functie van een latere industriële context. Er is ook aandacht voor sturings-, meet- en regeltechniek.

Is deze studierichting iets voor jou?

  • Je verwerft theoretische inzichten en concepten in de wetenschappen en past ze ook graag toe.
  • Je gaat graag zelfstandig aan de slag in het labo met concrete opdrachten.
  • Je bent geïnteresseerd in biologie, chemie, fysica en technologie.
  • Je werkt graag nauwkeurig.

Wat na de tweede graad?

Je kan instromen in de derde graad Biotechnologische en chemische technieken.

Mits een inhaalbeweging is een overgang ook mogelijk naar een andere studierichting binnen de dubbele finaliteit STEM.

Verschil tussen Biotechnieken en Biotechnologische STEM-wetenschappen

In beide richtingen ligt de focus op de vakken biologie, chemie en fysica. 

Aangezien de richting Biotechnologische STEM-wetenschappen tot de doorstroomfinaliteit behoort, gelden daar omvangrijkere leerplannen voor wiskunde, Nederlands, Frans en Engels.

Biotechnieken is een theoretisch-praktische studierichting. In chemie en biologie ontwikkel je de competenties van een toekomstige labomedewerker. In fysica en productietechnieken leer je onderzoeken en problemen oplossen in een industriële context.

 3e jaar4e jaar
Godsdienst

2

2

Aardrijkskunde

1

1

Engels

2

2

Frans

2

2

Geschiedenis

1

1

Lichamelijke opvoeding

2

2

Nederlands

4

4

Biologie + labo

4

4

Chemie + labo

4

4

Fysica + labo

3

3

Productietechnieken

3

3

Wiskunde

3

3

Realisatie leerplandoelen GFL / ICT

1

1

Totaal

32

32