Jans Willy
 • Algemeen directeur
Lammens Els
 • Pedagogisch directeur eerste graad
Vanhoof Theo
 • Pedagogisch directeur tweede en derde graad
Waeckens Wim
 • Technisch adviseur coördinator
Vanderstappen Natasja
 • Technisch adviseur Hotel
Vanbergen Toon
 • Technisch adviseur STEM
Van Nuffelen Wim
 • Coördinator economaat
Maes Joske
 • Directiesecretariaat
 • Personeelsdienst
Aertgeerts Sophie
 • Pedagogisch coördinator
 • Stagecoördinator lerarenopleidingen
Haesevoets Liesbeth
 • Pedagogisch coördinator