Een firma verkoopt de kledij rechtstreeks aan de leerlingen mits betaling, uitsluitend via bancontact ter plaatse.

Deze verkoop gaat door op woensdag 25 augustus 2021 van 14u tot 18u of donderdag 26 augustus 2021 van 13u tot 17u.

Opgelet: inschrijven voor deze passessie via deze link:

 https://kledijpassen.vti-leuven.be/

Wanneer u niet aanwezig kan zijn op bovenvermelde pasmomenten, vragen wij u de bestelling via het bestelplatform van de firma Belize te plaatsen - www.belize.be.