Leerling Maarten aan het woord.

Beschrijving van de studierichting

Technologische wetenschappen is een sterk theoretische studierichting die voorbereidt op verder studeren. Ze combineert een brede algemene vorming met natuur- en technisch-wetenschappelijk denken en vaardig zijn.

Exploratief, probleemoplossend en onderzoekend handelen binnen de specifieke domeinen mechanica, elektriciteit-elektronica, chemie en ICT staat centraal. Engineering is het verbindend element tussen technologie, wetenschappen en wiskunde en maakt van Technologische wetenschappen dé STEM-studierichting bij uitstek!

Is deze studierichting iets voor jou?

  • Je toont inzicht in complexe leerinhouden, legt verbanden tussen leerinhouden en kunt logisch redeneren.
  • Je bent in staat om geordend te denken en wiskundig abstracte begrippen en concepten te hanteren en inzichtelijk aan te wenden in contexten van engineering.
  • Je exploreert graag planmatig verbanden en mogelijkheden bij het onderzoeken van fenomenen en het oplossen van problemen.
  • Je wil engineeren om technische oplossingen te bedenken die ten goede komen aan  mens en samenleving.
  • Je ziet het als een uitdaging om een brede waaier aan inzichten op het vlak van wiskunde, toegepaste fysica en toegepaste chemie doelgericht met elkaar in verband te brengen door middel van analytisch en inzichtelijk denken.
  3e jaar 4e jaar
godsdienst 2 2
Nederlands 4 4
Engels 2 2
Frans 3 3
aardrijkskunde 1 1
geschiedenis 1 1
lichamelijke opvoeding 2 2
wiskunde 5 5
biologie 1 1
chemie 1 2
technologische wetenschappen 10 9
Totaal 32 32