Beschrijving van de studierichting

Mechanica is een technisch-praktische studierichting die voorbereidt op een boeiende baan op de arbeidsmarkt.

De leerlingen denken in functie van de realisatie van producten en constructies.  Ze ontwikkelen technische vaardigheden in verspanende technieken, niet-verspanende technieken, montage- en demontagetechnieken, lassen en koetswerk.

Is deze studierichting iets voor jou?

  • Je realiseert producten in ferro-, non-ferro- en kunststofmaterialen en je last constructies.
  • Je verdiept je in computergestuurde vormgevingsmachines (CNC-machines).
  • Je verwerft graag basis-theoretische inzichten via concrete contexten.
  • Je leert binnen een afgebakende en veilige leersituatie geleidelijk meer autonoom functioneren zodat je in staat bent om concrete uitdagingen aan te pakken.
  • Fijn-motorische vaardigheden helpen je om tot realisaties in de praktijk te komen.
  4e jaar
godsdienst 2
Nederlands 3
Engels 2
Frans 1
lichamelijke opvoeding 2
wiskunde 1
natuurwetenschappen 1
maatschappelijke vorming 3
artistieke vorming 0
mechanica 18
Totaal 33