Hotel

Derde graad : 5HO en 6HO

De afdeling ‘hotel’ biedt je een polyvalente opleiding in keuken, zaal en hotelonthaal.

In de praktijklessen leer je de culinaire kneepjes van de kok, de vlotheid van de maître d’hôtel, de drankenkennis van de keldermeester.

Je wordt er eveneens in contact gebracht met de hotelsector in meer algemene zin. Zo krijg je via de lessen theorie een all-round opleiding: een pakket moderne talen en economische vakken, technologische vakken, bedrijfsbeheer …

Je leert er wat verantwoordelijkheid, taakverdeling en samenwerking is, welke de nieuwste hygiënenormen zijn, hoe je al die Franse termen gebruikt, welk wijntje je kan aanraden …

Kortom, een opleiding om van te smullen!

  5HO 6HO
godsdienst 2 2
lichamelijke opvoeding 2 2
aardrijkskunde 1 1
geschiedenis 1 1
Nederlands 3 3
Engels 3 3
Frans 3 3
natuurwetenschappen 1 0
wiskunde 2 2
ondernemend project 0 2
keuken-, restaurant- en hoteltechnologie 4 4
praktijk 7 6
stage 4 4
Totaal 33 33
Download hier de informatiebundel van de hotelschool voor schooljaar 2022-2023.