Beschrijving van de studierichting

Horeca is een theoretisch-praktische richting die voorbereidt op verder studeren of naar een boeiende baan op de arbeidsmarkt leidt.

De leerlingen verwerven de basiskennis en de basisvaardigheden binnen keuken, restaurant, onthaal van gasten. Ze maken kennis met de diverse uitbatingsvormen, grondstoffen en materieel. Ze hebben aandacht voor voedingswaarde, gezondheid, economisch en duurzaam handelen, het plannen en organiseren. Ze verkennen de wetgeving op het vlak van arbeids- en voedselveiligheid en leven deze na. Ze oefenen gastvrije bediening en communiceren in het Nederlands, Engels en Frans.

Is deze studierichting iets voor jou?

  • Je gaat graag creatief aan de slag met voeding.
  • Je bent sociaal en communicatief vaardig in functie van het onthalen en bedienen van gasten.
  • Je houdt ervan om samen te werken in een team.
  • Je hebt een zekere aanleg voor talen.
  • Je bent creatief en flexibel.
  • Je verwerft theoretische inzichten, technieken, processen en organisatie in de brede context van horeca en verdiept ze door ze ook praktisch toe te passen.
  • Fijn-motorische vaardigheden helpen je om tot realisaties in de praktijk te komen.
3e jaar 4e jaar
godsdienst 2 2
Nederlands 4 4
Engels 2 2
Frans 3 3
aardrijkskunde 1 1
geschiedenis 1 1
lichamelijke opvoeding 2 2
wiskunde 3 3
natuurwetenschappen 2 1
horeca 13 14
Totaal 33 33
Download hier de informatiebundel van de hotelschool voor schooljaar 2021-2022.