Elektrische Installatietechnieken

Derde graad : 5EIT en 6EIT

In de derde graad elektrische installatietechnieken gaat de klemtoon liggen op elektronische schakelingen en metingen. In de lessen technologie werk je rond lichtinstallaties, verwarming, motorschakelingen, elektronische vermogensregeling, laag- en netspanningsinstallaties. Hierbij gebruik je zowel relaisschakelingen als elektronische sturingen. In de meettechniek en in het laboratorium nemen de elektronica en de computer een steeds ruimere plaats in.

Na het zesde jaar ben je goed gewapend voor een boeiende job op de arbeidsmarkt. Gemotiveerde leerlingen kunnen eveneens doorstromen naar het hoger onderwijs.

  5EIT 6EIT
godsdienst 2 2
lichamelijke opvoeding 2 2
aardrijkskunde 1 1
Frans 2 2
Engels 2 2
geschiedenis 1 1
Nederlands 2 2
natuurwetenschappen 1 -
wiskunde 2 2
realisaties elektrische installatietechnieken 18 17
stage 0 2
Totaal 33 33