Beschrijving van de studierichting

Elektriciteit is een technisch-praktische studierichting die voorbereidt op een boeiende baan op de arbeidsmarkt.

De leerlingen denken in functie van de realisatie en ontwikkelen technische vaardigheden in huishoudelijke en niet-huishoudelijke elektrische installaties, elektropneumatica, montage- en demontagetechnieken, sanitaire installatietechnieken en onderhoudstechnieken in een context van voertuigen.

Is deze studierichting iets voor jou?

  • Je gaat aan de slag met elektrotechnische installaties, elektromechanische toepassingen en voertuigen.
  • Je verdiept je in nieuwe installatietechnieken, onderhoudstoepassingen, elektrificatie van voertuigen en het instellen van toestellen via apps.
  • Je verwerft graag basis-theoretische inzichten via concrete contexten.
  • Je leert binnen een afgebakende en veilige leersituatie geleidelijk meer autonoom functioneren zodat je in staat bent om concrete uitdagingen aan te pakken.
  • Fijn-motorische vaardigheden helpen je om tot realisaties in de praktijk te komen.
  3e jaar 4e jaar
godsdienst 2 2
Nederlands 3 3
Engels 1 2
Frans 2 1
lichamelijke opvoeding 2 2
wiskunde 1 1
natuurwetenschappen 1 1
maatschappelijke vorming 2 3
artistieke vorming 1 0
elektriciteit 18 18
Totaal 33 33