Over ons

In de eerste graad willen we in onze school jongens en meisjes begeleiden in hun overstap naar het secundair onderwijs. Daarbij functioneert zij als een middenschool.

In de tweede en de derde graad stappen de leerlingen over naar de Hotelschool of de School voor Technologie en volgen de leerlingen de technische of de beroepsopleiding.

Het Beroepssecundair onderwijs is vooral bestemd voor leerlingen die eerder praktisch zijn aangelegd. Naast een stevig aanbod aan praktijkvakken wordt een beperkter aantal algemene vakken aangeboden. De BSO-afdelingen vormen een stabiele basis voor een loopbaan als gekwalificeerde werknemer. Na het doorlopen van de tweede en derde graad ontvang je een getuigschrift van BSO. Hierna is het mogelijk om een zevende specialisatiejaar te volgen, die leidt tot het diploma van secundair onderwijs.

In het Technisch secundair onderwijs wordt meer nadruk gelegd op het theoretische technische aspect. Naast de algemene vakken, worden een heel pak technische vakken aangeboden naast de nodige praktijkvakken. In al deze studierichtingen wordt veel belang gehecht aan het zelfstandig leren werken, want doorstromen naar het hoger onderwijs behoort zeker tot de mogelijkheden!

Dit alles doen we steeds in voortdurende samenwerking met alle leerlingen en hun ouders. Vertrekkend vanuit ieders talenten en interesses leggen we zo, doorheen de lessen van iedere dag, sporen naar een succesvolle en gelukkige toekomst!