Onze school voorziet per studierichting een inschatting van de schoolkosten. Die inschattingen kan je downloaden via onderstaande knop. Met vragen hierover kan je altijd terecht bij de boekhouding of bij de directie.

Kostenramingen per studierichting

Onze schoolvisie

Het secundair onderwijs is jammer genoeg niet kosteloos en sommige studierichtingen zijn aanzienlijk duurder dan andere.

Wanneer een leerling gemotiveerd is voor een bepaalde studierichting, dan mogen schoolkosten echter nooit een hinderpaal vormen om die keuze niet te maken. We nodigen ouders of leerlingen voor wie de schoolkosten zwaar vallen, dan ook uit om contact op te nemen met de school. Samen zoeken we een gepaste oplossing, bv. via gespreide betalingen of waar mogelijk via tweedehandsmateriaal in goede staat.

Daarnaast blijven we als school - in overleg met de participatieorganen – zoeken naar manieren om de schoolkosten te drukken. De ouderraad is hierbij een belangrijke adviesgroep.