Leraar techniek (tijdelijk)

10 uur in 2B - focus hout voor een tijdelijke vervanging.

Deze vacature is combineerbaar met de vacature leraar houtbewerking.

Functieomschrijving

10u TV Techniek 1e graad 2B (focus hout)

Profiel

Ten minste HSTO hout of schrijnwerkerij

Jobgerelateerde competenties

 • Toezicht houden over het gedrag van de leerlingen
 • De toepassing van het interne reglement, veiligheidsvoorschriften en gedragsregels controleren
 • Lessen voorbereiden en het pedagogische traject vastleggen
 • Oefeningen en praktische taken voor leerlingen opstellen en hun kennis evalueren (testen, examens, huiswerk, ...)
 • Een of meerdere vakken aanleren
 • Pedagogische, professionele, technische, ... informatie en reglementeringen opvolgen en actualiseren
 • Klassenraden, leraarsraden, oudercontacten, examens, ... voorbereiden en co√∂rdineren
 • Leerlingen opvolgen en adviseren bij de organisatie van hun persoonlijke taken
 • Het leerlingenvolgsysteem invullen en de directeur, collega's en ouders informeren tijdens klassenraden, oudercontactavonden, ...

Persoonsgebonden competenties

 • Creativiteit
 • Resultaatgerichtheid
 • Analyseren
 • Verantwoordelijkheid
 • Flexibiliteit
 • Communiceren
 • Diversiteit
 • Samenwerken
 • Digitaal denken
 • Kritisch denken
 • Plannen en organiseren

Aanbod

Leraar TV en PV hout 3e graad BSO

Mogelijke verlenging tot voorbij januari 2024

Vereiste studies

 • BSO 3de of 4de graad: Studiegebied Hout
 • TSO 3de graad: Studiegebied Hout
 • gelijkwaardig door ervaring

Werkervaring

 • Beperkte ervaring ( < 2 jaar )

Talenkennis

 • Nederlands (goed)

Contract

Tijdelijke job (niet via uitzendkantoren)

Solliciteren

Solliciteren kan door te mailen naar onze directeur mevr. Decroos, via nele.decroos@vti-leuven.be.