Leraar Frans

Functieomschrijving

AV Frans 16u 2e "n 3e graad A-finaliteit

Profiel

Ten minste Bachelor

Jobgerelateerde competenties

 • Oefeningen en praktische taken voor leerlingen opstellen en hun kennis evalueren (testen, examens, huiswerk, ...)
 • Een of meerdere vakken aanleren
 • Het leerlingenvolgsysteem invullen en de directeur, collega's en ouders informeren tijdens klassenraden, oudercontactavonden, ...
 • Pedagogische, professionele, technische, ... informatie en reglementeringen opvolgen en actualiseren
 • Leerlingen opvolgen en adviseren bij de organisatie van hun persoonlijke taken
 • Lessen voorbereiden en het pedagogische traject vastleggen
 • Toezicht houden over het gedrag van de leerlingen
 • De toepassing van het interne reglement, veiligheidsvoorschriften en gedragsregels controleren
 • Klassenraden, leraarsraden, oudercontacten, examens, ... voorbereiden en co√∂rdineren

Persoonsgebonden competenties

 • Kritisch denken
 • Coachen
 • Zorgvuldigheid
 • Inleving
 • Communiceren
 • Assertiviteit
 • Verantwoordelijkheid
 • Samenwerken
 • Analyseren
 • Initiatief
 • Diversiteit
 • Zelfstandigheid
 • Stressbestendigheid
 • Creativiteit
 • Betrouwbaarheid
 • Flexibiliteit
 • Digitaal denken
 • Plannen en organiseren
 • Resultaatgerichtheid

Aanbod

16u AV Frans 2e en 3e graad A-finaliteit

Waar en hoe solliciteren?

Via e-mail: nele.decroos@vti-leuven.be

Contact: Mevr. Decroos Nele

Vereiste studies

 • Prof. bach.: Studiegebied Onderwijs
 • gelijkwaardig door ervaring.

Werkervaring

Beperkte ervaring ( < 2 jaar )

Talenkennis

Frans (goed)

Contract

Tijdelijke job (niet via uitzendkantoren)

Contract van bepaalde duur - van 15 januari 2024 tot 30 juni 2024

Deeltijds - 16.0 uren per week, te presteren in 5 dagen

Dagwerk