Technologische wetenschappen

3e jaar
4e jaar
2e graad
Doorstroomfinaliteit

Beschrijving van de studierichting

Technologische wetenschappen is een sterk theoretische studierichting die voorbereidt op verder studeren. Ze combineert een brede algemene vorming met natuur- en technisch-wetenschappelijk denken en vaardig zijn.

Exploratief, probleemoplossend en onderzoekend handelen binnen de specifieke domeinen mechanica, elektriciteit-elektronica, chemie en ICT staat centraal. Engineering is het verbindend element tussen technologie, wetenschappen en wiskunde en maakt van Technologische wetenschappen dé STEM-studierichting bij uitstek!

Is deze studierichting iets voor jou?

  • Je toont inzicht in complexe leerinhouden, legt verbanden tussen leerinhouden en kunt logisch redeneren.
  • Je bent in staat om geordend te denken en wiskundig abstracte begrippen en concepten te hanteren en inzichtelijk aan te wenden in contexten van engineering.
  • Je exploreert graag planmatig verbanden en mogelijkheden bij het onderzoeken van fenomenen en het oplossen van problemen.
  • Je wil engineeren om technische oplossingen te bedenken die ten goede komen aan  mens en samenleving.
  • Je ziet het als een uitdaging om een brede waaier aan inzichten op het vlak van wiskunde, toegepaste fysica en toegepaste chemie doelgericht met elkaar in verband te brengen door middel van analytisch en inzichtelijk denken.

Wat na de tweede graad?

Je kan instromen in de derde graad

  • Technologische Wetenschappen en engineering
  • Informatica- en communicatiewetenschappen
  • Mechatronica
  • Biotechnologische en chemische STEM-wetenschappen
  • Wetenschappen-wiskunde

Verschil tussen Technologische Wetenschappen en Natuurwetenschappen-STEM

In beide richtingen komt wiskunde op een doorgedreven manier aan bod zodat leerlingen vlot kunnen doorstromen naar richtingen met minimum 6u wiskunde in de derde graad.

In Natuurwetenschappen-STEM staan biologie, fysica en chemie centraal.

In Technologische Wetenschappen komt het STEM-geïntegreerd probleemoplossen in technologische contexten nadrukkelijk aan bod. Fysica komt er uitgebreider aan bod dan in Natuurwetenschappen-STEM.

Verschil tussen Technologische Wetenschappen en Biotechnologische STEM-wetenschappen

In Biotechnologische STEM-wetenschappen staan biologie, chemie en fysica centraal en is er aandacht en tijd voor experimenteel onderzoek in labo.

In Technologische Wetenschappen komen fysica en wiskunde op een meer doorgedreven manier aan bod zodat leerlingen vlot kunnen doorstromen naar richtingen met minimum 6u wiskunde in de derde graad.

In beide richtingen komt het STEM-geïntegreerd probleemoplossen nadrukkelijk aan bod: in Biotechnologische STEM-wetenschappen in biotechnische contexten, in Technologische Wetenschappen in technologische contexten.

 2023-2024 - 3e jaar2024-2025 - 4e jaar 2023-2024 - 4e jaar
Godsdienst

2

2

 

2

Aardrijkskunde

1

1

 

1

Biologie

1

0

 

1

Chemie

1

1

 

2

Engels

2

2

 

2

Frans

3

3

 

3

Geschiedenis

1

1

 

1

Lichamelijke opvoeding

2

2

 

2

Nederlands

4

4

 

4

Technologische wetenschappen

9

10

 

9

Wiskunde

5

5

 

5

Realisatie leerplandoelen GFL / ICT

1

1

 

0

Totaal

32

32

 

32