Mechanische vormgevingstechnieken

5e jaar
3e graad
Dubbele finaliteit

Beschrijving van de studierichting

Je wordt opgeleid tot CNC-operator vooral gericht naar de metaalverwerkende nijverheid. Je leert er machines in- en afstellen en zicht krijgen op de manier waarop een proces kan gestabiliseerd worden. Bovendien leer je inzicht verwerven in foutenlokalisatie, foutenanalyse en herstel. Deze vaardigheden vormen samen de essentie van de opleiding, samen met computergestuurde technieken en machines.

 2023-2024 - 5e jaar2024-2025 - 6e jaar
Godsdienst

2

2

Aardrijkskunde

1

1

Engels

2

2

Frans

2

2

Geschiedenis

1

1

Lichamelijke opvoeding

2

2

Natuurwetenschappen

1

1

Nederlands

2

2

Mechanische vormgevingstechnieken

16

16

Wiskunde

3

2

Realisatie leerplandoelen GFL

0

1

Totaal

32

32