Industriële wetenschappen

6e jaar
3e graad
TSO

Ben je geïnteresseerd in wetenschappen en technologie en vooral in de wetenschappelijke benadering ervan? Dan is industriële wetenschappen iets voor jou! Industriële wetenschappen houdt géén praktische opleiding in, maar vormt een degelijke voorbereiding op hogere studies. In de eerste twee jaren maken we werk van basisvakken als wiskunde, wetenschappen en talen. Technische vakken zoals mechanica, elektriciteit-elektronica en elektromechanische processen horen er ook bij.

In de laatste twee jaren leggen we degelijke technisch-wetenschappelijke klemtonen. Je leert er inzicht verwerven in de samenhang tussen natuurwetenschappen en industriële toepassingen. Hiervoor dien je goed te zijn in abstract denken. Je verwerft er reële kansen om te slagen in het hoger onderwijs (zowel bachelor als master, bijvoorbeeld industrieel ingenieur). Een boeiende afdeling voor sterke, gemotiveerde leerlingen!
 

 2023-2024 - 6e jaar
godsdienst2
lichamelijke opvoeding2
aardrijkskunde1
Frans2
Engels2
geschiedenis1
Nederlands3
wiskunde7
toegepaste biologie0
toegepaste chemie2
toegepaste fysica2
toegepaste wetenschappen en engineering8
Totaal32