Auto-Elektriciteit

7e specialisatiejaar
3e graad
BSO

In dit specialisatiejaar kunnen leerlingen met een behoorlijke voorkennis van auto(techniek) en/of elektriciteit zich verder bekwamen door een theoretische en praktische vorming op het gebied van auto-elektriciteit en auto-elektronica. Belangrijk zijn het inzicht en het logisch denken om diagnoses te kunnen stellen, het gebruik van aangepaste moderne meetapparatuur en de manuele vaardigheden bij herstellingen. Na dit specialisatiejaar kan je o.m. terecht als auto-elektricien in gespecialiseerde werkplaatsen, als specialist auto-elektriciteit / auto-elektronica in de garages, als mecanicien voor personen- en bedrijfsvoertuigen of als zelfstandige garagehouder. Tijdens het jaar is een stageperiode voorzien in een garage of een gespecialiseerd auto-elektriciteitsbedrijf.

 2023-2024 - 7e jaar
godsdienst2
lichamelijke opvoeding2
project algemene vakken4
Frans2
Engels2
ondernemend project2
realisaties auto-elektriciteit
18
Totaal32