Auto

6e jaar
3e graad
BSO

In de derde graad auto krijg je een pak veelomvattende vakkennis mee. Zo leer je correct periodieke onderhoudsbeurten en metingen oordeelkundig uitvoeren met moderne testapparatuur; je leert hoe je de mechanische toestand van de motor moet controleren. Bovendien krijg je beroepsgerichte theoretisch-technische kennis mee : inzicht in de constructie en de werking van verbrandingsmotoren. Een stageperiode in een garage vormt een interessante aanvulling op de schoolse opleiding.

Na het zesde jaar Auto kan je je nog verder specialiseren in het zevende jaar Auto-elektriciteit.

 2023-2024 - 6e jaar
godsdienst2
lichamelijke opvoeding2
project algemene vakken4
Frans2
realisaties auto15
stage7
Totaal32