Functieomschrijving

Voltijdse opdracht 22/22 leraar 1e en 2e graad TSO

Profiel

Ten minste bachelor

Lesgeven in

Maatschappelijke vorming

 • Leraar 1ste graad secundair onderwijs (vereist bekwaamheidsbewijs niet gevraagd)

Natuurwetenschappen

 • Leraar 1ste graad secundair onderwijs (vereist bekwaamheidsbewijs niet gevraagd)
 • Leraar 2de graad secundair onderwijs - ASO-KSO-TSO (vereist bekwaamheidsbewijs niet gevraagd)

Jobgerelateerde competenties

 • Lessen voorbereiden en het pedagogische traject vastleggen
 • Toezicht houden over het gedrag van de leerlingen
 • De toepassing van het interne reglement, veiligheidsvoorschriften en gedragsregels controleren
 • Pedagogische, professionele, technische, ... informatie en reglementeringen opvolgen en actualiseren
 • Oefeningen en praktische taken voor leerlingen opstellen en hun kennis evalueren (testen, examens, huiswerk, ...)

Persoonsgebonden competenties

 • Contactvaardig zijn
 • Regels en afspraken nakomen
 • Zin voor nauwkeurigheid hebben
 • Leervermogen hebben
 • Zelfstandig werken
 • Samenwerken als hecht team
 • Resultaatgerichtheid
 • Omgaan met stress
 • Zich kunnen aanpassen aan veranderende omstandigheden (flexibiliteit)
 • Creatief denken (Inventiviteit)

Aanbod

Voltijdse opdracht 22/22

Waar en hoe solliciteren?

Via e-mail: els.lammens@vti-leuven.be