Functieomschrijving

Deeltijdse opdracht Engels 1e en 2e graad BSO

Profiel

Bachelor

Lesgeven in

Engels

 • Leraar 1ste graad secundair onderwijs (vereist bekwaamheidsbewijs niet gevraagd)
 • Leraar 2de graad secundair onderwijs - BSO (vereist bekwaamheidsbewijs niet gevraagd)

Jobgerelateerde competenties

Een of meerdere vakken aanleren

 • Leerlingen opvolgen en adviseren bij de organisatie van hun persoonlijke taken
 • Toezicht houden over het gedrag van de leerlingen
 • De toepassing van het interne reglement, veiligheidsvoorschriften en gedragsregels controleren
 • Lessen voorbereiden en het pedagogische traject vastleggen

Persoonsgebonden competenties

 • Zich kunnen aanpassen aan veranderende omstandigheden (flexibiliteit)
 • Omgaan met stress
 • Contactvaardig zijn
 • Zin voor nauwkeurigheid hebben
 • Regels en afspraken nakomen
 • Samenwerken als hecht team
 • Zelfstandig werken

Aanbod

Deeltijdse opdracht 11/22 AV Engels

Waar en hoe solliciteren?

Via e-mail: els.lammens@vti-leuven.be