Onze school wil leerlingen met leer- en ontwikkelingsstoornissen optimale ontwikkelingskansen bieden.

Heeft je kind een leer-of ontwikkelingsstoornis, dan signaleer je dit best aan de leerlingenbegeleiders.

Indien de maatregelen uit de brede basiszorg (die voor alle leerlingen gelden) niet volstaan, stellen de leerlingenbegeleiders samen met de ouders een begeleidingsplan op.

Leerkrachten kunnen steeds beschikken over informatie over de leerproblemen en de genomen maatregelen via het elektronische leerlingendossier in Smartschool.

Binnen de scholengemeenschap (KS Leuven) werden gezamenlijke afspraken gemaakt.