externe vacature - buurtgerichte groepswerker en vrijwilligerscoach

HUIS VAN HET KIND LEUVEN

Vacature ‘buurtgerichte groepswerker en vrijwilligerscoach’ te Leuven

Het KOALA-project wil aanstaande gezinnen en gezinnen met jonge kinderen in een maatschappelijk kwetsbare positie samenbrengen binnen een geïntegreerd aanbod van ontmoeting, themagerichte groepsactiviteiten, taalstimulering (vb. oefenkansen Nederlands) en kinderopvang. Voor de opstart van dit project in buurt SintMaartensdal (Leuven) is Huis van het Kind Leuven op zoek naar een ‘buurtgerichte groepswerker en vrijwilligerscoach’ in een deeltijds contract (80%) van bepaalde duur (tot eind 2020, mogelijks verlengbaar) voor onmiddellijke indiensttreding. Als buurtgericht groepswerker word je gedetacheerd naar het team van buurtcentrum Sint-Maartensdal (met o.a. kinderwerking Kettekeet) en werk je samen met lokale partnerorganisaties (vb. Kinderdagverblijf Ketteflet).

Huis van het Kind Leuven

De missie van het Leuvense Huis van het Kind is ‘samenwerken aan de uitbouw van een meer gestroomlijnd, laagdrempelig en behoeftedekkend ondersteuningsaanbod voor alle aanstaande gezinnen en gezinnen met kinderen tot 24 jaar, met bijzondere aandacht voor kwetsbare gezinnen’. Om deze missie te realiseren vervult Huis van het Kind Leuven in de eerste plaats een coördinerende functie voor iedereen die werkzaam is rond gezins- en opvoedingsondersteuning in Leuven: vanuit het Netwerk Gezinsondersteuning biedt het kansen tot uitwisseling en netwerkvorming door een lokaal en regionaal overzicht van het gezinsondersteunend aanbod aan te bieden, de noden en vragen van individuele opvoeders en specifieke (doel)groepen te analyseren, op eventuele leemtes in te spelen met nieuw aanbod. In de tweede plaats zet deze netwerk-vzw ‘Huis van het Kind Leuven’ in op de realisatie van een toegankelijke gezinsvriendelijke plek in het hart van de stad (Savoyestraat), waar ouders en andere opvoedingsverantwoordelijken wegwijs gemaakt worden doorheen het rijke, Leuvense aanbod en waar ze terecht kunnen voor onthaal en informatie; medische, psychosociale en pedagogische consultatie; een speelplek voor jonge kinderen; laagdrempelig opvoedadvies en groepsaanbod (infoavonden, workshops en oudergroepen).