Zorg & Welzijn

Een opleiding binnen het vakgebied 'Zorg en Welzijn' geeft toekomst. De vraag naar bijvoorbeeld zorgkundigen is al jaren groot, wat in de toekomst zo zal blijven. Aan het CVO VTI Leuven kun je terecht voor onderstaande voltijdse dag- of deeltijdse opleidingen. Ze zijn praktijkgericht en worden gegeven in flexibele modules. 

  • Logistiek assistent in ziekenhuizen (voltijds dagtraject)
  • Logistiek assistent (dag- en avondonderwijs)
  • Verzorgende (dag- en avondonderwijs)
  • Zorgkundige (dag- en avondonderwijs)
  • Intercultureel medewerker
  • Opvoeder/begeleider (bijzondere jeugdbijstand, mensen met een beperking, ouderenzorg,...)

Het behalen van een diploma secundair onderwijs is mogelijk in combinatie met sommige opleidingen door het volgen van 'Algemene Aanvullende Vorming'.

Er worden op regelmatige basis INFODAGEN ingericht. Op deze dagen kan je vrijblijvend binnenspringen voor het inwinnen van informatie en/of het hebben van een intakegesprek. Op deze dagen kan je je meestal ook inschrijven. Klik HIER voor alle data.