Keuken- en zaalopleidingen

Keuken- en zaalopleidingen

Doel

De opleiding hotelbedrijf verschaft de cursist een gedegen en praktijkgerichte beroepsopleiding die zowel afgestemd is op keuken als op zaal.

De modulaire opleiding leent zich ook bijzonder goed voor cursisten die niet de tijd hebben om de hele opleiding te doorlopen of die zich enkel willen bekwamen in bepaalde vakgebieden zoals koude keuken, nagerechten, serveren, enz. 

Inhoud

De modulaire opleiding hotelbedrijf is opgebouwd uit  verschillende cursussen, bijna uitsluitend praktijkvakken (zie structuurschema).

Die vakken zijn op hun beurt gegroepeerd in zogenaamde modules: hulpkok, hulpkelner, kok en kelner.

Cursisten die aan de toelatingsvoorwaarden voldoen, kunnen zich vrij inschrijven voor de gewenste cursussen. Enkel op die plaatsen waar er pijlen voorkomen in het structuurschema, moet de aangeduide volgorde tussen de vakken gerespecteerd worden.

Zo mag je bijvoorbeeld pas dagschotels aanvatten, als je initiatie warme keuken en koude keuken gevolgd hebt.

Studiegetuigschrift

Voor elke met vrucht gevolgde cursus wordt een attest uitgereikt. Wie alle attesten van de opleiding heeft behaald, krijgt een certificaat dat door het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap erkend is.

Toelatingsvoorwaarden

Cursisten moeten minimum 16 jaar oud zijn.
Vrijstellingen zijn mogelijk op basis van een reeds eerder behaald getuigschrift of op basis van ervaring.

Duur

De cursussen worden georganiseerd per semester.
Elke cursus van 80 lestijden loopt over 1 avond per week, van 18 u. tot 22.10 u.

Kostprijs

zie bijlage.

Structuurschema

structuurschema voeding

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aandachtspunten