Informatie en inschrijvingen

Inschrijven voor de opleidingen die starten in september 2019 kan tijdens infodagen en vanaf dinsdag 20 augustus. Klik HIER voor meer informatie per opleiding.

Inschrijven op het secretariaat:

 • Wij kijken voor jou of je recht hebt op kortingen en/of vrijstellingen.
 • Indien je reeds een vooropleiding genoten hebt of beroepservaring opgedaan voor een bepaalde opleiding, kan je een vrijstelling bekomen voor één of meer modules.
 • Iedere inschrijving gebeurt onder voorbehoud: de school behoudt het recht om de inschrijving te annuleren indien blijkt dat de cursist(e) niet voldoet aan de toelatingsvoorwaarden.
 • Indien blijkt dat er zeer weinig cursisten hebben ingeschreven voor een bepaalde module, is het mogelijk dat deze module geannuleerd wordt.
 • Alle cursisten moeten zich persoonlijk inschrijven.
 • Nieuwe cursisten moeten zich aanbieden met hun identiteitskaart en desgevallend een kopie van relevante studieattesten (bijvoorbeeld om vrijstellingen te bekomen).  Een bewijs van inschrijving wordt afgeleverd.
 • In het inschrijvingsgeld zijn handboeken, cursussen, kopieën, gereedschappen en grondstoffen niet begrepen.
 • Het inschrijvingsgeld en de kosten verbonden aan het volgen van cursussen moeten betaald worden bij de inschrijving. Dat gebeurt uitsluitend via Bancontact. Bij een vervroegde uitschrijving gelden de afspraken zoals ze vermeld staan in het cursistenreglement (zie website). Het bedrag van het inschrijvingsgeld en de kosten wordt steeds op het lessenrooster vermeld.

Opleidingscheques voor werknemers

 • Door middel van opleidingscheques betaalt de Vlaamse Gemeenschap 50 % van je opleiding, met een max. van € 250 per kalenderjaar. Deze opleidingscheques gelden zowel voor het inschrijvingsgeld, de grondstoffen als het gereedschap. Meer info vind je op de website: www.vdab.be/opleidingscheques of telefoneer naar 0800 30 700 (elke werkdag van 8 u. tot 19 u.). Vraag het juiste bedrag aan.
 • Hou er rekening mee dat we niet kunnen teruggeven op opleidingscheques. Bv. de opleiding kost 137 euro. Je bestelt opleidingscheques ter waarde van 135 euro, en je betaalt zelf 2 euro. Als cursist betaal je het volledige bedrag bij inschrijving. In ruil voor je opleidingscheques wordt het bedrag na enkele weken op je rekening gestort. Daarom doe je er goed aan je rekeningnummer te vermelden bij de inschrijving. 
 • Telkens als je opleidingscheques op het secretariaat binnenbrengt, krijg je hiervan een bewijs. Zonder dit document zullen betwistingen niet ontvankelijk verklaard worden. De opleidingscheques voor het 1ste semester moeten afgegeven zijn op het secretariaat voor eind december; de opleidingscheques voor het 2de semester moeten afgegeven zijn op het secretariaat voor eind april. Enkel voor gereedschap en grondstoffen die in onze school zijn aangekocht, kan je opleidingscheques binnen brengen.
 • Let op! Als je opleidingscheques hebt binnen gebracht, kan je in principe geen inschrijvingsgeld meer terug vorderen. 

 

Opleidingscheques voor bedrijven

 • deze subsidiemaatregel is gericht naar kleine en middelgrote ondernemingen en vrije beroepen. Je kan deze subsidie aanvragen via de website www.KMO-portefeuille.beDe subsidieaanvraag moet ten laatste gebeuren 14 kalenderdagen na aanvang van de prestaties. 
 • Wat hebt u nodig voor de aanvraag?

         De pijler=opleiding.
         Het erkenningsnummer van QRIOS vzw, campus VTI, 0422695514: DV.O235056

         Opgelet: DV.O is met de letter O maar 235056 is met het cijfer 0).
         De datum van inschrijving is de startdatum van de cursusperiode (zie inschrijvingsformulier)
         De titel van het project is de beschrijving van de opleiding met de modules die gevolgd gaan worden
         (zie inschrijvingsformulier).
 

 • Bepaalde categorieën cursisten kunnen aanspraak maken op (gedeeltelijke) vrijstelling van het inschrijvingsgeld. Voor meer informatie kan je op het secretariaat terecht. 
 • Wie gebruik wil maken van het stelsel van Betaald Educatief Verlof, moet dat binnen de 15 dagen na de inschrijving aanvragen op het secretariaat. Wie er meer wil over weten, kan terecht op de website www.meta.fgov.be. Elke cursist is zelf verantwoordelijk voor het document van aanwezigheden. Meer uitleg kan je bekomen op het secretariaat.
 • Afwezigheden dienen binnen de week schriftelijk gewettigd te worden met bijvoorbeeld een doktersattest, een briefje van de werkgever, e.d. Deze wettigingen zijn van groot belang om als “regelmatige cursist” beschouwd te blijven. Enkel “regelmatige cursisten” kunnen aan de examens deelnemen en een studiegetuigschrift behalen. Ook voor de cursisten die genieten van Betaald Educatief Verlof is de wettiging van hun afwezigheid noodzakelijk.
 • In het Vrij Technisch Instituut heerst een totaal rookverbod. Dat geldt uiteraard ook voor de cursisten van het Volwassenenonderwijs. Dit rookverbod is steeds van kracht, zowel in het gebouw als op de speelplaats. Gelieve daarom te roken aan de schoolpoort in de Brabançonnestraat.
 • Parkeren op de speelplaats is niet toegestaan omwille van de brandveiligheid. Je kan parkeren in de omliggende straten mits het betalen van parkeergeld. De parking van het OCMW mag steeds gebruikt worden als de slagbomen openstaan.
 • Er wordt geen les gegeven op feestdagen en tijdens de normale schoolvakanties
 • Cursisten die meer dan 20 % onwettig afwezig zijn, kunnen geweigerd worden om deel te nemen aan het examen.
 • Alle informatie in deze brochure is richtinggevend, maar niet bindend. Prijzen, data, enz. kunnen steeds wijzigen. Gelieve hiervoor steeds het secretariaat te contacteren.
 • Het centrumreglement is op de website consulteerbaar. In deze documenten staan de afspraken en regels die desgevallend zullen gevolgd worden. Op vraag kan je een afgedrukt exemplaar op het secretariaat bekomen.
 • Om veiligheidsredenen zijn in een aantal nijverheidsopleidingen veiligheidsschoenen en werkpak of stofjas verplicht.
 • Om praktische redenen verzamelen alle cursisten op de speelplaats bij de start van een module. De leerkrachten komen hen hier afhalen.
 • Premie aan cursisten: er wordt een premie betaald aan cursisten die gelijk is aan het volledig betaalde inschrijvingsgeld aan cursisten die een eerste keer het diploma secundair onderwijs via het volwassenenonderwijs behaald hebben. Voor het bepalen van deze premie wordt het inschrijvingsgeld in rekening gebracht dat de cursist betaald heeft vanaf 1 september 2007, rekening houdend met de volledige of gedeeltelijke vrijstelling van inschrijvingsgeld waarvan de cursist heeft genoten. De cursist kan uiterlijk één jaar na het uitreiken van het diploma een premie aanvragen. Meer info kan je krijgen op het secretariaat.

OPENINGSUREN SECRETARIAAT