Opstapjaar naar hoger onderwijs

7e specialisatiejaar
3e graad
BSO

Beschrijving van de studierichting

Een praktijkgericht diploma uit het  bso en je wil de sprong naar hoger onderwijs wagen?

Het opstapjaar naar hoger onderwijs biedt een optimale voorbereiding op een bachelor- of graduaatsopleiding in het hoger onderwijs voor leerlingen die een beroepsopleiding (bso) gevolgd hebben.

In het bso volgen leerlingen een arbeidsmarktgerichte studierichting waarin de nadruk grotendeels ligt op de concrete, praktische vorming en minder op de theoretische onderbouw van de algemene vorming. In het opstapjaar werk je de lacunes in de basisvorming weg door het volgen van een uitgebalanceerd en doorgedreven pakket algemene vakken: talen, wiskunde, wetenschappen. Daarnaast gaat er veel aandacht naar een efficiënte studieplanning en stel je je studiemethode op punt. Door het totaalpakket van het opstapjaar verhoog je substantieel de kans op studiesucces in het hoger onderwijs.

Met succes vanuit bso naar het hoger onderwijs?

Het opstapjaar zet je op weg.

Voor wie?

  • Je hebt met succes een 6e of 7e jaar bso gevolgd in om het even welke studierichting en je wil hoger onderwijs aanvatten met een grotere kans op succes.
  • Je beschikt over de nodige verstandelijke capaciteiten om een doorgedreven pakket van talen, wiskunde en wetenschappen te volgen.
  • Je bent sterk gemotiveerd en beschikt over de nodige studiediscipline om zowel op school als thuis veel leerstof te verwerken.

Het opstapjaar is de ideale richting voor leerlingen die meer in hun mars hebben. Het opstapjaar is o.a. uitermate geschikt voor leerlingen die door omstandigheden (ziekte, thuissituatie, socio-economische omstandigheden,… ) in het bso zijn terechtgekomen of die een laattijdige ontwikkeling doorgemaakt hebben.

Na het opstapjaar?

  • je behaalt het diploma secundair onderwijs waarmee je door kan stromen naar het hoger onderwijs;
  • je begint beter voorbereid aan een bachelor- of graduaatsopleiding in het hoger onderwijs;
  • je verwerft bijkomende competenties en komt met sterkere troeven op de arbeidsmarkt.
 7e opstapjaar
Godsdienst2
Lichamelijke opvoeding2
Nederlands5
Engels3
Frans3
Maatschappelijke vorming2
Wiskunde5
Natuurwetenschappen6
Totaal28