Onderhoudsmechanica auto

5e jaar
6e jaar
3e graad
Arbeidsmarktfinaliteit

Beschrijving van de studierichting

In de derde graad Onderhoudsmechanica auto krijg je een pak veelomvattende vakkennis mee. Zo leer je correct periodieke onderhoudsbeurten en metingen oordeelkundig uitvoeren met moderne testapparatuur; je leert hoe je de mechanische toestand van de motor moet controleren. Bovendien krijg je beroepsgerichte theoretisch-technische kennis mee : inzicht in de constructie en de werking van verbrandingsmotoren en elektromotoren. Een stageperiode in een garage vormt een interessante aanvulling op de schoolse opleiding.

 5e jaar6e jaar
Godsdienst

2

2

Engels

2

2

Lichamelijke opvoeding

2

2

Maatschappelijke vorming en Nederlands

3

0

Natuurwetenschappen en wiskunde

3

0

Maatschappelijke vorming

0

2

Nederlands

0

2

Wiskunde

0

2

Onderhoudsmechanica auto (incl. werkplekleren)

22

22

Totaal

32

32