Industriële Onderhoudstechnieken

7e specialisatiejaar
3e graad
TSO

De eenjarige opleiding industriële onderhoudstechnieken (Se-n-Se) beoogt een geïntegreerde vorming op het domein van industriële onderhoudsprocessen. Ze richt zich op leerlingen met een diploma secundair onderwijs die hun technische kennis en vaardigheden willen vervolledigen en uitdiepen.

In de opleiding komen volgende voorwerpen uitgebreid aan bod: elektrische en mechanische machines, elektropneumatische en elektrohydraulische installaties, pompinstallaties, elektromechanische regelprocessen, industriële processen. Specifieke aandacht gaat naar preventie en milieu, kwaliteitscontrole, communicatie, planning en organisatie. Via projectonderwijs, stage en werkplekleren sluit de opleiding nauw aan bij de industriële realiteit.

Afgestudeerde leerlingen vinden ruime tewerkstellingsmogelijkheden in diverse industriële contexten. Zij verwerven een bijkomende kwalificatie, die een extra troef betekent op de arbeidsmarkt. De opleiding legt tevens een stevige basis voor levenslang leren en/of een vervolgopleiding in het hoger onderwijs.

 7e specialisatiejaar
Godsdienst2
Industriële onderhoudstechnieken23
Stage5
Totaal30