Eerste leerjaar B

1e jaar
1e graad

In het eerste leerjaar B werken we met kleine klasgroepen (maximum 12 leerlingen) zodat we maximaal kunnen inspelen op de noden van iedere leerling.

BREDE BASISVORMING

Net zoals in de A-stroom is differentiatie het sleutelwoord, zodat de motivatie en de leerwinst verhogen.

In de taalvakken staat het communicatieve aspect centraal. De leerlingen moeten de taal verstaan en zich kunnen uitdrukken in eenvoudige contexten.

HORIZONUREN: VERKENNEN

We willen in 1B heel sterk inzetten op de verkenning van alle mogelijke basisopties van het tweede jaar. We vinden het belangrijk dat alle leerlingen kennismaken met zo veel mogelijk domeinen om een goede keuze te kunnen maken.

  • 2 uur STEM-technieken
  • 2 uur Voeding & horeca
  • 2 uur Economie & organisatie
  • 3 uur Maatschappij & welzijn

Tijdens de lesuren maatschappij en welzijn besteden we ook aandacht aan de groepsvorming en de ontwikkeling van de sociale vaardigheden.

KEUZE

De leerlingen mogen zelf ook een keuze maken voor één van de aangeboden labs.

  • digilab (bijvoorbeeld zelf een robot programmeren, een stopmotionfilmpje maken, werken met de 3D-printer …)
  • crealab (bijvoorbeeld een kunstwerk maken, toneel, muziek, …)
  • sportlab: twee uur extra om de beentjes los te gooien en de energie positief te gebruiken om een sport te verkennen die je anders misschien nooit zou doen…

Na een grondige kennismaking met de 3 labs in het eerste deel van het schooljaar kiezen de leerlingen 1 lab voor de rest van het jaar.

Voor de invulling van deze labs rekenen we op de creatieve inbreng van de leerlingen die voor dit lab kiezen.

 Eerste leerjaar B
Nederlands4
Frans2
Engels1
wiskunde4
natuur en ruimte3
godsdienst2
muziek1
beeld1
lichamelijke opvoeding2
ICT1
STEM-technieken2
voeding & horeca2
economie & organisatie2
maatschappij & welzijn3
Keuze2
  • digilab
 
  • crealab
 
  • sportlab