Opstapjaar hoger onderwijs

Opstapjaar hoger onderwijs

Nieuw: opstapjaar naar hoger onderwijs

Enig in de regio Leuven.

Het opstapjaar biedt een optimale voorbereiding op een bachelor- of HBO5-opleiding in het hoger onderwijs voor leerlingen die een beroepsopleiding (bso) gevolgd hebben.

In het opstapjaar vul je je concrete, praktisch gerichte aanpak, die typisch is voor het arbeidsmarktgericht onderwijs, aan met een meer theoretische en abstracte benadering. Door het volgen van een uitgebalanceerd en doorgedreven pakket algemene vakken – talen, wiskunde, wetenschappen – werk je je lacunes in de basisvorming weg en verhoog je substantieel de kans op studiesucces in het hoger onderwijs. Doorheen de hele opleiding gaat er veel aandacht naar studieplanning en stel je je studiemethode op punt.

Voor wie?

  • je hebt met succes een 6e of 7e jaar bso gevolgd in om het even welke studierichting;
  • je beschikt over de nodige verstandelijke capaciteiten om een doorgedreven pakket van talen, wiskunde en wetenschappen te volgen;
  • je bent sterk gemotiveerd en beschikt over de nodige studiediscipline om zowel op school als thuis veel leerstof te verwerken.

Het opstapjaar is de ideale richting voor leerlingen die meer in hun mars hebben. Het opstapjaar is uitermate geschikt voor leerlingen die door omstandigheden (ziekte, thuissituatie, socio-economische omstandigheden,… ) in het bso zijn terechtgekomen of die een laattijdige ontwikkeling doorgemaakt hebben.

Na het opstapjaar?

  • je behaalt het diploma secundair onderwijs waarmee je door kan stromen naar het hoger onderwijs;
  • je begint beter voorbereid aan een bachelor- of HBO5-opleiding in het hoger onderwijs;
  • je verwerft bijkomende competenties en hebt sterkere troeven op de arbeidsmarkt.

Met succes vanuit bso naar het hoger onderwijs?

Het opstapjaar zet je op weg.

2020-2021  
Godsdienst 2
Lichamelijke Opvoeding 2
Nederlands 5
Engels 3
Frans 3
Maatschappelijke vorming 2
Wiskunde 5
Natuurwetenschappen 6
Totaal 28