Eerste leerjaar B

Eerste leerjaar B

In het eerste leerjaar B werken we met kleine klasgroepen (maximum 12 leerlingen) zodat we maximaal kunnen inspelen op de noden van iedere leerling.

Net zoals in de A-stroom is differentiatie  het sleutelwoord, zodat de motivatie en de leerwinst verhogen.

In de taalvakken staat het communicatieve aspect centraal. De leerlingen moeten de taal verstaan en zich kunnen uitdrukken in eenvoudige contexten.

We willen in 1B heel sterk inzetten op de verkenning van alle mogelijke basisopties van het tweede jaar. We vinden het belangrijk dat alle leerlingen kennismaken met zo veel mogelijk domeinen om een goede keuze te kunnen maken.

  • 2 uur STEM-technieken (techniek)
  • 2 uur voeding & horeca  (techniek)
  • 2 uur Kunst & Creatie (Muziek en Beeld)
  • 2 uur Sport (lichamelijke opvoeding)
  • 2 uur Economie en Organisatie (maatschappelijke vorming)
  • 2 uur Maatschappij en Welzijn (maatschappelijke vorming)

Daarnaast besteden we ook twee lesuren maatschappelijke vorming aan de groepsvorming en de ontwikkeling van de sociale vaardigheden.

De leerlingen mogen zelf ook een keuze maken voor één van de aangeboden labs. Na een bevraging bij onze huidige leerlingen van 1B kwamen we tot het volgende aanbod:

Digilab (bijvoorbeeld zelf een robot programmeren, een stopmotionfilmpje maken, werken met de 3D-printer …)

Crealab (bijvoorbeeld een kunstwerk maken, toneel, muziek, …)

Sportlab: twee uur extra om de beentjes los te gooien en de energie positief te gebruiken om een sport te verkennen die je anders misschien nooit zou doen…

Na een grondige kennismaking met de 3 labs bij het begin van het schooljaar kiezen de leerlingen 1 lab voor de rest van het jaar.

Voor de invulling van deze labs rekenen we op de creatieve inbreng van de leerlingen die voor dit lab kiezen. Onze leuze is immers niet voor niks: “Creatief met talent!”

2019-2020

Eerste leerjaar B

MODERNE TALEN

Nederlands

4

Frans

2

Engels

1

WETENSCHAPPELIJKE EN WISKUNDIGE VAKKEN

Wiskunde

4

Natuur en ruimte

3

Techniek

4

LEVENSBESCHOUWING

Godsdienst

2

ARTISTIEKE VORMING

Muziek

1

Beeld

1

LICHAMELIJKE OPVOEDING

2

MAATSCHAPPELIJKE VORMING

6

LAB

2

Digilab

 

Crealab

 

Sportlab