Eerste leerjaar A

Eerste leerjaar A

In de vernieuwde eerste graad kunnen leraren nog meer dan vroeger variëren, van duidelijke instructies en team-teaching tot onderzoek en exploratie. Meer uitleg nodig? Uiteraard kan dat. Een extra uitdaging? De leraren voorzien die graag. Alleen of samen werken? Ook dat is mogelijk.

Bij Nederlands, Frans en wiskunde zetten we in op co-teaching. Drie leerkrachten van hetzelfde vak geven op hetzelfde moment les zodat ze maximaal kunnen inspelen op de verschillen tussen de leerlingen, zowel qua niveau als qua leerstijl. Differentiatie is het sleutelwoord, zodat de motivatie en de leerwinst verhogen.

Tijdens de horizonuren krijgen leerlingen de tijd en de ruimte om op verkenning te gaan, in de klas en daarbuiten, bij zichzelf en in de groep. Alle leerlingen volgen de volgende vier modules: STEM, taal en cultuur, economie en organisatie, maatschappij en welzijn. Deze modules worden samen uitgewerkt door leerkrachten van alle scholen van KS Leuven. Daarnaast kunnen de leerlingen zelf nog twee modules kiezen uit de volgende vier: Voeding en horeca, wetenschappen, sport of nog een extra module STEM. Elke module wordt gedurende vier weken aangeboden. We verdelen de leerlingen van 1A in 3 kleinere groepjes en laten de groepjes roteren over de verschillende modules. Op het einde van het eerste jaar heeft elke leerling zo kennisgemaakt met verschillende domeinen. We laten de leerlingen ook zelf één van de modules bepalen. Zo leren ze ondernemen, creatief denken en kritisch zijn.

De leerlingen die kiezen voor de verdieping Latijn krijgen iedere week twee horizonuren, de andere leerlingen drie.

We vinden het belangrijk dat alle leerlingen kennismaken met zo veel mogelijk domeinen om een goede keuze te kunnen maken.

De leerkracht van het nieuwe vak Mens en samenleving zet de leerlingen aan tot zelfreflectie om zichzelf beter te leren kennen: de persoonsvorming en sociale vaardigheden staan hier centraal.

De enige keuze die de leerlingen bij de start van het schooljaar moeten maken is: kies ik voor verdieping Latijn of niet.

Leerlingen die niet kiezen voor de verdieping Latijn hebben een uur module meer en krijgen de vakken wiskunde, Nederlands en Frans een uurtje extra aangeboden in een flexblok van drie lesuren. In de flexuren kan de leerling helemaal zelf het tempo, de planning en de aanpak bepalen. Heeft de leerling remediëring nodig voor een bepaald vak dan zal dat daar zeker aan bod komen. Heeft de leerling een extra uitdaging nodig, dan kan dat ook. Tijdens de ganse flexblok is er een leerkracht wiskunde, Frans en Nederlands aanwezig.

2019-2020

Eerste leerjaar A

MODERNE TALEN

Nederlands

4

Frans

4

WETENSCHAPPELIJKE EN WISKUNDIGE VAKKEN

Wiskunde

4

Techniek

2

Natuurwetenschappen

2

Aardrijkskunde

2

MENSWETENSCHAPPEN

Geschiedenis

1

LEVENSBESCHOUWING

Godsdienst

2

ARTISTIEKE VORMING

Muziek

1

Beeld

1

LICHAMELIJKE OPVOEDING

2

HORIZONUREN (3 TOT 4)

Mens en Samenleving

1

Verkennende modules

2 tot 3

DIFFERENTIATIE-UREN: VERDIEPING EN REMEDIËRING

Latijn

4

Nederlands/Frans/Wiskunde

3 flexuren