Beroepsvoorbereidend leerjaar nijverheid

Nijverheid

Je houdt meer van doevakken dan van algemene vakken? Je zat vorig jaar in het eerste leerjaar B? Je zat vorig jaar in het eerste leerjaar A, maar je hebt liever praktijk? Dan is het beroepsvoorbereidend leerjaar nijverheid iets voor jou. Je krijgt 15u per week theoretische en praktische vorming in de vakken decoratie, elektriciteit, hout en metaal.

2019-2020 2NV
Godsdienst 2
Lichamelijke Opvoeding 2
Nederlands 3
Frans 1
Wiskunde 3
Maatschappelijke Vorming 2
Natuurwetenschappen 2
Muzikale Opvoeding 1
Plastische Opvoeding 1
Hout 4
Elektriciteit 4
Metaal 4
Decoratie 3
Totaal 32