Beroepsvoorbereidend leerjaar hotel - bakkerij - slagerij

Hotel-bakkerij-slagerij

Je houdt meer van doevakken dan van algemene vakken? Je zat vorig jaar in het eerste leerjaar B? Je zat vorig jaar in het eerste leerjaar A, maar je hebt liever praktijk? Dan is het beroepsvoorbereidend leerjaar hotel-bakkerij-slagerij iets voor jou. Je krijgt 14u per week theoretische en praktische opleiding in de wereld van hotel, bakkerij en slagerij.

2019-2020 2HOBS
Godsdienst 2
Lichamelijke Opvoeding 2
Nederlands 3
Frans 2
Wiskunde 3
Maatschappelijke Vorming 2
Natuurwetenschappen 2
Muzikale Opvoeding 1
Plastische Opvoeding 1
Keuken 4
Restaurant 2
Bakkerij 4
Slagerij 4
Totaal 32