Leren en studeren

Als school bieden we aandacht aan de leervorderingen en het leerproces van onze leerlingen en proberen hen hierin zoveel mogelijk te steunen.

De leerkracht differentieert, in de mate van het mogelijke, binnen de klas zowel naar tempo, leerstijl als inhoud, rekening houdend met de noden van elke leerling.

In de eerste graad A werken we voor wiskunde, Nederlands en Frans in sporen. Drie leerkrachten van hetzelfde vak geven op hetzelfde moment les zodat ze maximaal kunnen inspelen op de verschillen tussen de leerlingen, zowel qua niveau als qua leerstijl. Differentiatie is het sleutelwoord, zodat de motivatie en de leerwinst verhogen.

De lesdoelen worden op voorhand kenbaar gemaakt aan de leerlingen.

Voor bepaalde vakken worden in de tweede en derde graad structureel inhaallessen/remediëringsmomenten voorzien.

Het begeleiden van leerlingen beperkt zich niet alleen tot kennisoverdracht. Even belangrijk is het aanleren van studiehoudingen en studievaardigheden. We zetten sterk in op het zelfstandig leren werken. Om goede resultaten te behalen, is het belangrijk dat de leerling zelf eigenaar wordt van zijn leerproces.