Wie is wie?

Het centrumbestuur
Het centrumbestuur is de eigenlijke organisator van het Centrum voor Volwassenenonderwijs en stippelt het beleid uit. Daarnaast zorgt het centrumbestuur voor de noodzakelijke voorwaarden voor een goede onderwijsorganisatie.

Vrij Technisch Instituut Leuven vzw, Dekenstraat 3, 3000 Leuven

Directie
Het directieteam bestaat uit de directeur Philippe Houben, de technisch adviseur-coördinator Roger Vanden Broeck, de pedagogisch directeur Peter Verluyten, de adjunct-directeur Karolien De Ridder, de SLO-coördinator Lieve Decuber en de technisch adviseur hotel Paul Christiaens.

Het directieteam staat in voor de dagelijkse leiding van het CVO en voor de administratie.

Administratieve medewerkers
Op het secretariaat wordt de cursistenadministratie van het CVO beheerd. Daar kun je terecht voor formulieren voor betaald educatief verlof, voor informatie over het lessenrooster, over de lokalen en over de bereikbaarheid van de lesgevers, … .

We rekenen erop dat je de gevraagde documenten, zoals verantwoordingsstukken, studiebewijzen en attesten zo snel mogelijk aan het secretariaat bezorgt! Op deze manier kan je inschrijving zo vlug mogelijk afgehandeld worden.

Vertrouwenspersonen
Met een probleem kun je steeds bij je leraar(s) of een administratieve medewerker terecht. Vertrouwelijke problemen bespreek je best met een vertrouwenspersoon. Hiervoor duidt de directie onder zijn personeelsleden één of meer vertrouwenspersonen aan. De vertrouwenspersonen voor ons centrum zijn Pieter Tweepenninckx en Anne Devadder.

Ze zijn respectievelijk bereikbaar via de volgende e-mailadressen: pieter.tweepenninckx@vti-leuven.be en vspw.annedevadder@gmail.com

Voor klachten i.v.m. de evaluaties: zie Evaluatiereglement: De Ombudsdienst.