Jans Willy
  • Algemeen directeur
Lammens Els
  • Pedagogisch directeur eerste graad
Vanhoof Theo
  • Pedagogisch directeur tweede en derde graad