In samenwerking met de school en de ouders wil de leerlingenbegeleiding bijdragen aan een optimale persoonlijke en sociale ontplooiing van de leerlingen. De leerlingenbegeleiders volgen de leerling van nabij op en houden contact met leerkrachten en directie. Ze verstrekken informatie en verlenen advies en hulp bij vragen over studiekeuze, studiemethode, faalangst, gezondheid en leer- en opvoedingsmoeilijkheden.

Als leerlingen thuis problemen hebben, helpen de leerlingenbegeleiders oplossingen en uitwegen zoeken. Ze verwijzen, indien nodig, door naar andere gespecialiseerde  hulpverlening.

Zowel de ouders als de leerlingen kunnen de leerlingenbegeleiders steeds contacteren tijdens de schooluren of de oudercontacten in de school.